Medicinska programska oprema

Hipokrat, oče moderne medicine, je že stoletja nazaj spoznal: »V kolikor je na človeški koži prisotna razlika v temperaturi, obstaja možnost patološke anomalije«. Na telesa pacientov je nanašal tanke sloje blata, da bi lažje identificiral predele, kjer se blato najhitreje posuši.

Medicinska termografija

Specializirana anatomska programska oprema za medicinsko termografijo

Martin MöhrkeFAIM (Foundation for Alternative and Integrative Medicine) Evropski koordinator projektov

Kako vidimo razlike v temperaturi?

Pregledi z infrardečo medicinsko termo kamero oziroma medicinska termografija temelji na meritvah temperature površine kože, ki je odvisna od krvnega obtoka v površinskih milimetrih kože. Ta krvni obtok pa je predmet zapletenih mehanizmov regulacije živčnega sistema in lokalnih faktorjev. Tako ni možno »videti« konkretnega stanja notranjih organov, temveč v večji meri patološke procese, kot na primer tumorje, vnetja, poškodbe tkiv itd. Ti globlji procesi sprožijo reakcije ožilja in živčevja, ki se, z vidika medicinske termografije, pokažejo v obliki različnih temperaturnih vzorcev (termogramov). 

Termogram pacienta z zmanjšanim delovanjem ščitnice (hipotirozo) in vnetjem vratne arterije

 

Termogram pacienta s klinično dokazano okvaro srca
Medicinska termografija se lahko na široko uporablja tako v primarni, kot tudi sekundarni zdravstveni skrbi. S pomočjo medicinske termografije, lahko zdravnik v primarni negi bolje in hitreje oceni stanje pacienta oziroma resnost pacientovih navedb, medtem ko lahko specialist s področja sekundarne zdravstvene nege, lažje identificira in razume procese in stanje organizma v sklopu svojega specialističnega področja.

Zgodovina medicinske termografije

Že Hipokrat je ugotovil, da je temperatura tumorja višja od temperature okoliških tkiv. 2 Prva termografska tehnična raziskovanja pa segajo že v leto 1952
Zgodnje študije so izvajali na način, da so predele kože ohladili in jih nato periodično slikali v fazi segrevanja. Ohlajanje so izvajali s hladno vodo ali ventilatorjem. Ta tehnika se imenuje dinamična infrardeča termografija. temelji na Raynaudovem fenomenu, kjer se segrevanje ohlajenega predela pri bolni osebi odvija počasneje in odraža drugačne karakteristike, kot pa pri zdravi osebi. 3
Zaradi dela pri slabi resoluciji in omejene temperaturne občutljivosti, seveda termografija ni imela možnosti priznanja s strani konvencionalne medicine. Vendar pa zahvaljujoč neprestanemu tehničnemu napredku termo kamer in (anatomske) programske opreme, vse več zdravnikov po celem svetu ugotavlja, da je medicinska termografija lahko neprecenljiv diagnostični postopek, ki se uporablja hkrati z konvencionalnimi metodami.
Obstaja veliko področij, na katerih lahko medicinska termografija zagotovi diagnostične informacije; revmatologija, dermatologija, ortopedija in obolenja ožilja so samo nekatera od njih. 4,5 Prav tako zagotavlja zanimive rezultate pri opeklinah6, ozeblinah in hladnih poškodbah7 ter raku8. Pri predoperativnih stanjih, predvsem na področju plastične kirurgije in transplantacije, pa je medicinska termografija že v klinični uporabi. 9,10,11
Medtem raziskave po vsem svetu dokazujejo, da je v smislu začetnih pomanjkljivosti, predvsem na področju občutljivosti in specifičnosti diagnosticiranja rakavih stanj, prišlo do občutnega napredka. 12,13
Intenzivne raziskave v zadnjem desetletju so prispevale k večji uporabi medicinske termografije, tako v človeški, kot tudi veterinarski medicini. 14,15 Tehnološki napredek je prispeval k bolj natančnim in zanesljivejšim kriterijem za interpretacijo medicinskih termogramov s strani izurjenih zdravnikov, kar je doprineslo k natančnejši diagnostiki. 1,16

 

Termogram s programsko opremo TotalVision™

 

Termogram s programsko opremo TotalVision™

V čem je medicinska termografija posebna?

»Unča preventive je vredna funt zdravila« Benjamin Franklin
Po naravi ljudje sprejemajo nove informacije na podlagi obstoječih prepričanj. Ker je medicinska termografija unikatna metoda za spremljanje fizioloških sprememb v telesu, je zelo zanimivo diagnostično orodje. Kot vemo, je na splošno uveljavljeno diagnostično orodje radiološko slikanje, s katerim posamezniki pogosto primerjajo medicinsko termografijo. Vendar pa ti dve metodi nimata kaj veliko skupnega.
Obstajajo namreč tri zelo osnovne razlike:
⦁ Medicinska termografija je visoko občutljiva in ne tako specifična, medtem ko radiološko slikanje ni tako občutljivo, je pa veliko bolj specifično.
⦁ Medicinska termografija je najboljše orodje za spremljanje dinamičnih fizioloških sprememb, medtem ko radiološko slikanje lahko odkrije samo anatomske manifestacije, pogosto že v pozni fazi.
⦁ Medicinska termografija je neinvazivna metoda opazovanja na površini kože, medtem ko je radiološko slikanje invazivna, tvegana metoda za opazovanje določenih stanj v notranjosti telesa, ki povzroča sevanje.
Metaforično bi lahko razliko med tema metodama ponazorili z vprašanjema »Kaj DELAŠ?«, v nasprotju z »Kaj si NAREDIL?«
Medicinska termografija je tako občutljiva, da lahko zazna drobne dinamične temperaturne spremembe (0,05 0 C) na površini kože. Koža je človekovo centralno komunikacijsko središče za mrežo povezav med lastnimi telesnimi sistemi. Koža prikazuje informacije in programska oprema za medicinsko termografijo nam iz teh informacij lahko pove zgodbo, ki se ravnokar dogaja v telesu.
Torej je medicinska termografija tako visoko občutljiva, da lahko odgovori na vprašanje »Kaj DELAŠ?«, saj lahko določi in opazuje predel, na katerem se dogajanje odvija, kar je zelo dragoceno za zgodnjo oceno stanja, ni pa dovolj specifično za nadaljnjo diagnozo. Lahko pa nam ponudi dragocene podatke za nadaljnje, vodene in ciljane preiskave. Vse to je neprecenljivega pomena v primerih, ko je cilj preventiva, zdravje in dobro počutje..
Radiološko slikanje ni dovolj občutljivo za odkrivanje dinamičnih fizioloških sprememb, zato v splošnem lahko bolje odgovori na vprašanje »Kaj si NAREDIL?«. Radiološko slikanje lahko namreč odkrije bolezen šele v končni fazi, ko je že razvita oziroma se je izrazila v telesu. Ugotavlja kje je potrebno zdravljenje bolezni, kar je seveda bolj specifično, ni pa tako dobrodošlo in učinkovito, v kolikor si prizadevamo za preventivo.
Medicinska termografija je tudi bolj učinkovito orodje za spremljanje procesov zdravljenja.

 

Že ena stopinja razlike je pomembna. Termogram s programsko opremo TotalVision™

 

Termogram s programsko opremo TotalVision™

Literatura

1 Bronzino JD. Advances in medical imaging. The biomedical engineering handbook. Medical devices and systems. 3 Ed. Chapter 19 New York: CRC Press, 2006: 1-14
2 Lawson RN. Thermography: a new tool in the investigation of breast lesions. Can Serv In 1957, 8: 517-24
3 Pors-Nielsen S, Mercer JB. Dynamic thermography in finger vascular disease - a methodological study of arteriovenous anastomoses. Thermology International, 2010; 20: 93-9
4 Jiang LJ, Ng EY, AC Yeo et al. A perspective on medical infrared imaging. J Med Eng Technol 2005, 29: 257-67
5 Diakides NA, Bronzino JD. Thermal imaging in diseases of the skeletal and neuromuscular systems. Medical infrared imaging. Ka. 17th New York: CRC Press, 2007, 1-15
6 Kaiser M, Yafi A, Cinat M et al. Noninvasive assessment of burn wound severity overusing optical technology: a review of current and future Modalities. Burns 2011: 37: 377 - 86.
7 Imray C, Grieve A, Dhillon S et al. Cold damage to the Extremities: frostbite and non-freezing cold Injuries. Postgrad With J 2009: 85: 481-8
8 Kennedy DA, Lee T, Seely D. A comparative review of thermography as a breast cancer screening technique. Integr Cancer Ther 2009; 8: 9-16
9 De Weerd L, Weum S, Mercer JB. The value of dynamic infrared thermography (DIRT) in perforator selection and planning of free DIEP flaps. Ann Plast Surg 2009; 63: 274-9
10 De Weerd L, Mercer JB, Weum S. Dynamic infrared thermography. Clin Plast Surg 2011; 38: 277-92
11 Okada Y, Kawamata T, Kawashima A et al. Intraoperative application of thermography in extracranial-intracranial bypass surgery. Neurosurgery 2007, 60 (4 Suppl 2): ​​362-5
12 Feig SA, Shab GS, Schwartz GF et al. Thermography, mammography, and clinical examination in breast cancer screening. Review of 16,000 studies. Radiology 1977; 122: 123-7
13 Moskowitz M, Milbrath J, Gartside P et al. Lack of efficacy of thermography as a screening tool for minimal and stage I breast cancer. N Engl J Med 1976; 295: 249-52
14 Merla A, Romani GL. Functional infrared imaging in medicine: a quantitative diagnostic approach. Conf Proc IEEE Eng With Biol Soc 2006; 1: 224-7
15 Diakides NA, Bronzino JD. Use of infrared imaging in veterinary medicine. Medical infrared imaging. Chapter 21 New York: CRC Press, 2008: 1-21
16 Diakides NA, Bronzino JD. Physiology of thermal signals. Medical infrared imaging. Chap.20th New York: CRC Press, 2008: 1-20