Zakaj na pregled ravno v "Vila zdravja"?

Kako vemo, da bomo res dobili tisto, kar plačamo?

»Medicinska termografija« je izvrstna metoda zdravstvenega pregleda s številnimi prednostmi, v kolikor se izvaja na pravilen način, pri čemer pa moramo zagotoviti ustrezne tehnične pogoje in upoštevati predpisane standardizirane postopke, v nasprotnem primeru je namreč popolnoma neuporabna. Pri nas v Vili Zdravja zagotavljamo vrhunski nivo zdravstvenih pregledov z medicinsko termo kamero, o čemer priča dejstvo, da je najbližja klinika, ki nudi podoben nivo storitev, šele na Nizozemskem, torej je ni ne v Avstriji, ne v Italiji, ne v Nemčiji itd.

Kakšen nivo storitev vam nudi pregled z medicinsko termografijo v Vili Zdravja?

Naša medicinska termokamera ima zelo visoko ločljivost, kar nam omogoča izjemno natančne posnetke, to pa predstavlja veliko prednost v procesu lociranja težav in s tem tudi v procesu same diagnostike.

 

Pri analizi termogramov si pomagamo z različnimi barvnimi paletami, ki nam omogočijo boljšo vizualno predstavo, bodisi bi radi poudarili temperaturne razlike, hitro detekcijo termalnih vzorcev, dobili vizualno predstavo o vaskularizaciji določenega predela (posebej uporabno in nepogrešljivo pri pregledu dojk, ožilja...) itd.

 

Naša vrhunska medicinska programska oprema je nepogrešljiv pripomoček v procesu analize termogramov in same diagnostike, saj nam omogoča lažjo predstavo in analizo termogramov s pomočjo lokacije in poteka:

Ožilja

 

Limfnih kanalov in limfnih vozlov

 

Organov in organskih sistemov

 

Skeleta

 

Akupunkturnih meridianov

 

Dermatomov

 

Referenčnih regij posameznih organov


Poleg vsega prikazanega je medicinska programska oprema nepogrešljiva pri zagotavljanju osnove in pogojev za primerjavo stanja organizma po obdobjih, npr. pri periodičnih pregledih čez eno, dve leti, deset let itd. To je zelo pomembno pri denimo rednih periodičnih pregledih dojk, problematičnih regij, spremljanja uspešnosti zdravljenja in določenih terapij. Takšno primerjavo namreč lahko zagotovimo le pod pogojem, da je pozicija telesa, oziroma kot kamere vsakokrat enak in je neodvisen od subjektivne ocene. Tudi razpon temperaturne lestvice mora biti na obeh pregledih identičen, kar pa brez vrhunske medicinske programske opreme ni mogoče.

 

Natančna analiza termogramov, značilnosti posameznih termalnih markerjev in s tem pravilna ocena stanja organizma, je brez medicinske programske opreme močno okrnjena, dosti bolj nezanesljiva in s tem tudi nerelevantna. Vrhunska medicinska programska oprema vsekakor igra odločilno in ključno vlogo v procesu izvajanja pregledov z medicinsko termografijo.

 

Poleg vsega naštetega imajo pri pregledih z medicinsko termografijo zelo pomembno vlogo tudi naslednji dejavniki:
1. Priprava stranke na pregled; stranka pred pregledom dobi ustrezna navodila, čemu se je potrebno izogibati npr. nekaj dni pred pregledom, dan pred pregledom in na sam dan pregleda, da se na ta način izločijo vsi faktorji, ki bi lahko kakorkoli vplivali na zanesljivost in relevantnost termogramov in s tem tudi ocene stanja. Tudi neposredno pred pregledom, je potrebno zagotoviti ustrezno aklimatizacijo telesa, da se zagotovi relevantnost, natančnost in zanesljivost termogramov.
2. Posebej za ta namen urejen prostor, v katerem je zagotovljeno okolje za izvajanje medicinske termografije, npr. v prostoru mora biti optimalna temperatura, ne sme biti nihanja temperature, prepiha, direktne sončne svetlobe itd. Le v teh pogojih zagotovimo zaneslivost pregleda, zato se medicinske termografije nikoli ne izvaja na terenu in v nekontroliranem okolju in pogojih. V ta namen je namreč zaželjeno, da je prostor v katerem se izvajajo pregledi, fizično ločen, če je le možno, naj tudi računalniška oprema in termografist ne bosta v prostoru, kjer poteka sam pregled. K temu v veliki meri pripomore avtomatizirano stojalo za kamero, ki ga termografist upravlja iz ločenega prostora.

 

3. Tehnična oprema (termokamera z opremo) mora biti najvišje kakovosti in zelo visoke ločljivosti in kot taka registrirana s strani regulatornih institucij za izvajanje medicinske termografije, v nasprotnem primeru so termogrami nerazločni in je analiza takšnih termogramov podvržena bolj ugibanju, kot pa resni analizi. 
Vse naštete in prikazane dejavnike je potrebno upoštevati pri odločanju za pregled z medicinsko termografijo, v kolikor želimo opraviti zares natančen in kakovosten pregled, ki bo resnično služil namenu detektiranja fizioloških procesov, ki se trenutno odvijajo v našem organizmu in tako izkoristku vseh prednosti, ki jih pregled z medicinsko termografijo v resnici omogoča in nudi. V nasprotnem primeru je lahko pregled nenatančen, termogrami neuporabni, rezultati nezanesljivi, kar pa žal za stranko pomeni le stran vržen čas in denar.