Certifikat "Mixos" inštitut "Bion"

Certifikat učinka mešanice "Mixos", ki jo vsebujeta Vita-life AcquaPhi in Vita-life SPIN, na strukturo vode