Najpogostejša vprašanja (FAQ)

NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA O VITA-LIFE SPIN (FAQ)

  
Katere so »aktivne« sestavine znotraj Vita-life SPIN-a?
 
Vita-life SPIN vsebuje specifično, posebno mešanico mineralov in plemenitih kovin, imenovano »Mixos«. Ti elementi imajo »piezo-električne« učinke in sposobnost nevtralizirati fizikalne pojave (energijo, vibracijo in obliko signala), ki spreminjajo ali motijo biološke procese. V odvisnosti od mešalnega razmerja, je »Mixos« naravnan na delovanje v specifičnem razponu frekvenc. »Mixos« je nanešen na bakrene plošče znotraj tokokroga v Vita-life SPIN.    
 
Poglejte si rezultate testa mešanice »Mixos« in njenih učinkov, ki so ga izvedli na slovenskem inštitutu »Bion«. 

Spin ima CE certifikat, ki zagotavlja evropske standarde izdelave. Poleg tega imamo tri znanstvene protokole treh različnih univerz, ki vsi izkazujejo pozitivne učinke. Torej ustanove in univerze potrjujejo učinkovitost izkazanega vpliva naše naprave.

Kako deluje?

Vita-life Spin vsebuje mešanico mineralov in plemenitih kovin »Mixos«, ki oscilira v enakem razponu frekvenc, kot nače celice. Elektro-magnetno sevanje lahko poškoduje naše celice z motečim vplivom na medcelično komunikacijo. »Mixos«, ki se nahaja znotraj SPIN-a nevtralizira in harmonizira škodljiva sevanja elektro-smoga. Če vtaknemo Spin v običajno vtičnico, teče tok skozi minerale. Piezoelektrično nabiti minerali delujejo v frekvenčnem pasu, ki se pokriva s pasom električnega toka in skupaj z njim preko prevodnikov tečejo po tokokrogu. Ta postopek omogoča, da se na velikem območju zmanjša biološka škoda in to ne samo v prostoru, v katerem se nahaja Spin, temveč tudi v sosednjih prostorih. Nakazana rešitev deluje na principu »moduliranih valov«, ki uporabljajo električni prevodnik za prenos informacij od vtičnice do vtičnice (telefon, internet …). Spin preprečuje biološko škodo, ki jo povzroča elektrosmog tako, da ustvarja mikropolja, ki celicam, izpostavljenim škodljivim vplivom, nudijo dobro energetsko podporo. Ta učinek je znan iz terapij, kot npr. pulzirajoča elektromagnetna resonanca. V našem primeru učinek ni terapevtske narave, temveč deluje proti elektrosmogu, s tem pa se preprečuje biološka škoda. Tako celic ne doleti degenerativni učinek elektrosmoga, četudi ta, kljub uporabi Spina, še naprej obstaja. Ta bioresonančni učinek nudi pravilno podporo biološkemu delovanju, tako da se poveča dobro počutje celotnega organizma. Številni znanstveni testi in znanstvene raziskave potrjujejo to učinkovanje, s tem pa potrjujejo delovanje opisane rešitve. Mnogi postopki še poudarjajo cilje, dosežene na ta način.

Kako uporabljamo Spin?

VILA_ZDRAVJA_Vita-Life_SPIN4

Uporaba je preprosta. Spin priključimo v vtičnico in njegovo delovanje se sproži. Spin uporablja bakrene žice električne napeljave, saj tudi elektrosmog nastaja v okolici teh žic. Kjer koli elektrosmog razširja svoje škodljivo delovanje, povsod deluje Spin z nasprotnim učinkovanjem.

Kolikšna je površina delovanja?

Velikosti površine delovanja ni mogoče natanko določiti, saj je ta odvisna od npr. koncentracije obstoječih elektromagnetnih polj. V konkretnih primerih so meritve v običajnih stanovanjih s 3-6 kilovatno priključno močjo pokazale, da Spin deluje na površinah, velikih do 100 m2, tudi če je stanovanje priključeno na en sam tokokrog. Enako velja, če je stanovanje porazdeljeno v več nadstropjih.

Kako dolgo deluje?

Proizvajalec daje dveletno garancijo (to je po zakonodaji EU minimalna dolžina garancije za električne naprave). Učinkovitost se sicer zagotavlja za 5 let, čeprav prototipi uspešno delujejo že več kot 10 let.

Kako preverimo, da naprava deluje?

Naprava deluje, če sveti zelena kontrolna lučka. Zelo pomembno je, da občasno preverimo, če ta lučka sveti. Zaščitni mehanizem deluje v povezavi s padcem napetosti na tej kontrolni lučki.

Zaščitno delovanje se lahko učinkovito preveri le v klimatiziranih laboratorijih z visoko občutljivimi merilnimi napravami, s katerimi se lahko ugotovi tudi najmanjše razlike. Obstajajo metode, ki ne veljajo za znanstvene ali empirične, zato jih iz profesionalnih in etičnih razlogov ne moremo priporočati.

Kateri fizikalni pojav je osnova delovanju?

Dejansko imamo tu opravka z več fizikalnimi pojavi in temu ustrezno uporabljenimi »znanstvenimi postopki«, s katerimi dobivamo namige, da naprava deluje.
Zavedamo se, da ti namigi ne zadoščajo in da morajo obstajati globlje razlage od dosedanjih. Pričakujemo, da bodo sčasoma nova odkritja v kvantni fiziki prinesla modele, s katerimi bomo lahko poglobljeno pojasnili obstoječe učinke.
Vsekakor bomo našo tehniko še nadalje razširjali. Čeprav ne moremo še natanko pojasniti, »zakaj«, lahko natanko opišemo, »kako« - s tem, da zajamemo vse pozitivne učinke na življenje v vseh njegovih oblikah. Dokazovalna metoda japonskega znanstvenika Masaru Emoto (Geometrija kristalov ledu zmrznjene vode) je pokazala, da ima povezanost vodnih grozdov simetrično strukturo, če je voda v bližini naprave Spin.

Ali obstajajo dokazne metode, ki niso znanstveno priznane, a vseeno potrjujejo učinkovitost naprave?

Naše večletne izkušnje s preizkušanjem učinkovitosti nam dovoljujejo, da sprejemamo določena priporočila.
Obstajajo t. i. elektro-občutljive osebe, ki v prisotnosti elektrosmoga občutijo močne učinke na svoj organizem. Te osebe so bile prve, ki so ugotovile dobrodejni učinek naprave Spin.
Dragocena metoda, čeprav v Italiji ni priznana, je metoda bioelektronika po Vincentu (BEV ali BTA). S to metodo so se učinki potrdili pri vseh testiranih osebah. Nadaljnje poskuse so izvedli strokovnjaki alternativne oz. holistične medicine, da odkrijejo odgovor organizma na elektrosmog. Potrdili so, da Spin nudi učinkovito zaščito.
Če so uporabljene poskusne tehnike pravilno izvedene, potrjujejo učinkovanje Spina v vseh okoliščinah. Poudarjamo, to so tehnike, ki niso strogo znanstvene, saj se pri večkratnih ponovitvah ne dosegajo povsem enaki rezultati. Pri teh tehnikah igrajo veliko vlogo izkušnje izvajalca, kakor tudi čustveni aspekti (placebo ali pričakovanje). Kljub temu z veseljem omenjamo te metode, saj jih uporabljamo tudi pri drugih testiranih izdelkih.
Kineziološki test prikliče odgovor osrednjega živčevja. Ta test potrjuje pozitiven odziv organizma, kakor hitro je Spin v vtičnici, pa čeprav v sosednjem prostoru.
Obremenitveni test, ki meri pritisk, ko stopimo na podlago povezano z računalnikom je priznana merilna metoda, saj odkriva najmanjše razlike v porazdelitvi teže, predvsem takrat, kadar je test opravljen z zaprtimi očmi.
Kirlianova kamera lahko meri najmanjše spremembe, medtem ko telo oddaja biofotone. Ta metoda je priznana pri mnogih, ki se ukvarjajo z merjenjem avre.
Nadaljnja tehnika merjenja energije posameznika, ki je v različnih trenutkih izpostavljen motnjam, kot je npr. elektrosmog, je »nihalo« ali »biotenzor«. Tudi v tem primeru je opazna razlika v odzivu organizma.
Druge tehnike temeljijo na dihanju, koncentraciji ali sprostitvi, ki so ob izpostavitvi elektrosmogu upočasnjeni, v prisotnosti Spina pa pospešeni.
Z uporabljenimi znanstvenimi ali alternativnimi metodami postaja vedno bolj jasno, da je voda v organizmu (nosilka biološkega delovanja v celicah) snov, ki se najbolj odziva ob spremembah. To je povezano s tem, da vodne molekule shranijo vse, kar se v njihovi okolici dogaja. Od tod sledi,da te informacije vplivajo na vse biološke procese.

Ali lahko Spin deluje tudi proti elektromagnetnim poljem, kot je sevanje prenosnih telefonov in WLAN-a?

Odgovor je "DA", namreč zadnja generacija Vita-life SPIN vsebuje 2 različni mešanici mineralov in plemenitih kovin, ki sta naravnani na 2 različni frekvenčni valovni dolžini.

 

Frekvenčni spekter

ELF (ekstremno nizke frekvence) 0 – 300 Hz

RF (radijske frekvence) 100 kHz – 300 GHz

Zadnja generacija Vita-life SPIN torej harmonizira elektro-smog, ki ga oddajajo električne naprave in napeljava (ELF) v gospodinjstvu, kot tudi sevanje, ki ga povzročajo mobilni telefoni, WLAN in WI-FI naprave (RF).

Kako lahko Spin razširja svoje zaščitno delovanje v trifaznem električnem omrežju?

To je zanimiva tema, ki jo je potrebno pojasniti zaradi različnih možnosti uporabe trifaznega (jakega) toka.
Običajno imajo stanovanja enofazno omrežje z napetostjo 220 V.
V Italiji npr. priključujejo trifazni tok le na posebno zahtevo podjetij, ki potrebujejo priključno moč, večjo od 6 kW. Uporabljena priključna moč je merilo za ugotovitev, ali lahko Spin učinkovito ščiti osebe, ki so v območju z visoko električno napetostjo. V tovrstnih primerih svetujemo uporabo treh Spinov, na vsaki fazi enega.
Drugačna je situacija pri stanovanjih, kjer je celotna zgradba sicer priključena na trifazni tok z napetostjo 380 V, ta tok pa se potem razdeli na tri enofazne tokokroge z napetostjo 220 V. Ti trije tokokrogi se oblikujejo s tremi fazami (L1, L2, L3) in nevtralno fazo (N), ki povezuje vse tri tokokroge. Oba pola Spina sta harmonizirana in s tem je zagotovljeno, da je vseeno, kako je Spin obrnjen v vtičnici. V tem primeru Spin ščiti vse osebe, tudi če je tok trifazni.

Zaključki

Tu so zajeta najpogostejša vprašanja. Naj bo jasno, da Spin preprečuje več kot 95% biološke škode, kar izhaja tudi iz znanstvene študije Univerze Catania1, zaščita pa deluje ob 24-urni obremenitvi. Izvedeni testi po dokazujejo nedvomno učinkovitost Spina. Poleg tega smo prepričani, da bo kvantna fizika v prihodnosti prinesla nove zakone in metode, na osnovi katerih bomo lahko raziskovali dejansko škodo na bioloških procesih, ki jo povzročata CEM in NIR. Prepričani smo, da je Spin že danes, pa tudi jutri prava rešitev težav z elektrosmogom. Težko je doseči spremembo vzorcev delovanja v znanosti, ki se še vedno oklepa zastarelih konceptov. Naše 20-letne izkušnje nas učijo, da uradne znanstvene teorije ne zadoščajo več. Pojaviti se mora nov način razmišljanja, predvsem, če želimo stopati po novih poteh, da bomo našli rešitve za težave, ki jih je vse več.
1Prof. Vittorio Calabrese, M.D; 2010. Naslov »Protective effects induced by a mixture of minerals called Geolux (Mixos), active component of a biomaterial device named »Spin«, with regard to the damage caused by radiation of different nature and intensity on single and multi-cellular organisms«

Nekaj misli

  1. Ne smemo čakati na to, da se celica pregreje zaradi elektrosmoga in s tem postane ogrožena.
  2. Izmeritev električnega polja (volt na meter) in magnetnega polja (mikro Tesla) nista najboljša pokazatelja za opis težav z elektrosmogom in vrednotenje rešitve.
  3. Radi bi spomnili na to, da so energija in fizikalni pojavi, ki jih prikliče ta energija, odvisni od vsaj treh dejavnikov: intenzivnost (moč), frekvenca (število valov na sekundo), oblika signala (potek pojava v prostoru in času). Če ti trije dejavniki ali pa vsaj eden izmed njih odstopajo od običajnih vrednosti posamezne celice, je jasno, da se je zgodila biološka sprememba.
  4. Upoštevati moramo tudi, da obstajajo energije, ki jih z običajnimi merilnimi napravami ne moremo izmeriti, saj, posebej prenosne merilne naprave, same ustvarjajo elektrosmog in s tem potvarjajo rezultate meritev. Z metodo znanstvenika Masaru Emoto lahko tudi nevidno postane vidno. Geometrija kristalov ledu je dovolj zgovorna, kaže pa na anomalije in tudi rešitve problema. Naprava Spin skupaj z mešanico mineralov Mixos, ki je znotraj te naprave, poravna molekule vode tako, da se tvorijo čudoviti kristali ledu. Iz njih lahko sklepamo na izvrstno molekularno koherenco, ki jo lahko najdemo le v naravi ali biološki vodi, ki je osnova življenja.