Pred katerimi vrstami sevanja ščiti?

Obseg zaščite

Zadnja generacija Vita-life SPIN vsebuje 2 različni mešanici mineralov in plemenitih kovin, ki sta naravnani na 2 različni frekvenčni valovni dolžini.
Frekvenčni spekter
ELF (ekstremno nizke frekvence) 0 – 300 Hz
RF (radijske frekvence) 100 kHz – 300 GHz
Zadnja generacija Vita-life SPIN torej harmonizira elektro-smog, ki ga oddajajo električne naprave in napeljava (ELF) v gospodinjstvu, kot tudi sevanje, ki ga povzročajo mobilni telefoni, WLAN in WI-FI naprave (RF).